Етилен гликол

  • Индустриско одделение Етилен гликол од Кина

    Индустриско одделение Етилен гликол од Кина

    Етилен гликолот е безбојна, без мирис, слатка течност и има мала токсичност за животните.Етилен гликолот се меша со вода и ацетон, но има мала растворливост во етери.Се користи како растворувач, антифриз и суровина за синтетички полиестер