Бутил ацетат

  • Фабричка цена на бутил ацетат Пакет со тапани со висок квалитет

    Фабричка цена на бутил ацетат Пакет со тапани со висок квалитет

    N-бутил ацетат е проѕирна течност, без суспендирани нечистотии.Малку растворлив во вода, може да се меша со алкохол, етер и други органски растворувачи. Во споредба со понискиот хомолог бутил ацетат, бутил ацетатот слабо растворлив во вода, исто така е тежок за хидролиза. Но, под дејство на киселина или алкали, хидролизата се создава за да се генерира оцетна киселина и бутанол..).